เกี่ยวกับเรา

สาครคลินิกไตเทียม เป็นคลินิกเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกในสมุทรสาคร ที่เกิดจากความตั้งใจเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตได้เข้าถึงการรักษาและการฟอกไตอย่างมีคุณภาพ ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางโรคไตที่พร้อมให้การดูแลรวมทั้งมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่ได้รับการรองรับมาตรฐานจากสภาการพยาบาล และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการรักษาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และยืดอายุของผู้ป่วยโรคไตให้ยาวนานที่สุด

เพราะคุณคือคนสำคัญ โรคไต มั่นใจสาครไตเทียม

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์

091-438-5447

ระบบการดูแลการฟอกไตครบวงจรและมีประสิทธิภาพ​สูงสุด

แพทย์เฉพาะทางดูแลประจำ อุ่นใจ ใกล้หมอ

ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมบริการตลอดระยะเวลาการฟอก

ระบบน้ำสำหรับฟอกไตมีความบริสุทธิ์ระดับ ULTRAPURE ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดในปัจจุบัน

เครื่องฟอกไตมาตรฐานและมีตัวกรอง endotoxin filter
ที่เครื่องฟอกไตทุกเครื่องจึงมีประสิทธิภาพในการกรองของเสียออกจากร่างกายได้สูงสุด

มีเตียง และโซฟาปรับนอน บริการในระหว่างการฟอกเลือด

สถานที่สะอาด สะดวกสบาย มีที่จอดรถ ใกล้โรงพยาบาล

Scroll to Top